One Response to Verbinden

  1. ir. Henk Bakker 01 jun, 2015 at 13:55 #

    Het zou geen kwaad kunnen om de vanuit de Geotechniek bekende theorie betreffende heterogeniteit ook voor de sterkte van hout te gaan uitwerken. De theorie beschrijft onder meer de statistische uitmiddelling van onzekerheden die optreedt bij grotere volumes van een materiaal. Toegepast op hout zal de theorie er in resulteren dat aan zware houtconstrructies een hogere rekenwaarde voor de sterkte toegekend zal mogen worden dan bij kleine en lichte houtconstructies het geval is. Dit zal in een gunstiger dimensionering resulteren.
    Uiteraard zal hier het nodige onderzoek aan vooraf dienen te gaan. Dit onderzoek kan plaatsvinden bij de TU-Delft en/of bij TNO Mechanica en Constructies.

----------Team Open Dag Hout----------