Verbinden

Hout verbinden. Het hout in constructies tot een groter en sterker geheel te maken. Meubels, speelgoed, gebouwen, vliegtuigen, allemaal van hout en allemaal meer dan berekend op strijd tegen de tijd, krachten, weer etc.

One comment

  1. Het zou geen kwaad kunnen om de vanuit de Geotechniek bekende theorie betreffende heterogeniteit ook voor de sterkte van hout te gaan uitwerken. De theorie beschrijft onder meer de statistische uitmiddelling van onzekerheden die optreedt bij grotere volumes van een materiaal. Toegepast op hout zal de theorie er in resulteren dat aan zware houtconstrructies een hogere rekenwaarde voor de sterkte toegekend zal mogen worden dan bij kleine en lichte houtconstructies het geval is. Dit zal in een gunstiger dimensionering resulteren.
    Uiteraard zal hier het nodige onderzoek aan vooraf dienen te gaan. Dit onderzoek kan plaatsvinden bij de TU-Delft en/of bij TNO Mechanica en Constructies.

Comments are closed.